HOS BV - Sell your Equipment
HOS BV - Used Refrigiration Equipment

HOS BV
3e Loosterweg 40
2182 CV Hillegom
The Netherlands
+31(0)23-5404237

 

Used refrigeration equipment

With over 55.000 m2 of inventory HOS BV is Europe’s largest specialist for used refrigeration equipment. We sell refrigeration equipment in the following categories:

Testing your refrigeration equipment:

All equipment sold by HOS BV is subjected to rigorous testing, different protocols for the various types of equipment and if required equipment can be fully overhauled as well, typically this goes mostly for compressor units. Optionally equipment can be spray-painted for a brand new appearance.

Engineering your installation:

Our engineering department can run all necessary calculations for your installation as well. Based on information gathered from you we will convert this into a technical concept for you with proposed equipment. We can do this for any type of installation such as for example cold storage, blast freezers, spiral freezers or any conceivable combination of those.

Selling your equipment to HOS BV:

We also buy and de-install installations from all over the world. We have a team of certified specialist to carry out these de-installations within the context of current rules and regulations by the governing bodies in the countries that we operate in.

In the vast majority of cases this is equipment that can lead a perfect second life with the proper attention and labor.

Rental Solutions:

Mostly for water chillers renting can be a good option, for example when a period of time needs to be bridged prior to the delivery of a new installation. But also from a pure financial point of view or budget restrictions this could be a good option.

Choosing HOS BV as your partner for refrigeration equipment means choosing for a flexible, sustainable and cost-effective solution.

Gebruikte koeltechniek

Met meer dan 55.000 m2 voorraad is HOS BV Europa’s grootste specialist op het gebied van gebruikte koeltechniek & koudetechniek. Wij leveren koeltechnische producten, onderverdeeld in de volgende categorieën:

Testen koeltechniek

Alle door HOS BV geleverde koeltechniek & koudetechniek wordt onderworpen aan testen (elektrisch en mechanisch) en kan desgewenst ook volledig gereviseerd geleverd worden, denk hierbij vooral aan compressoren.

Engineering van uw installatie

Onze engineering afdeling kan ook alle noodzakelijke berekeningen maken inzake benodigde koelcapaciteit en het daarbij behorende technisch concept samenstellen, of het nu gaat om een koelcel, blast-freezer, spiraal-vriezer installatie of totaalconcept. Voor complete installaties kunnen we ook de P&ID verzorgen in Autocad.

Demontage gebruikte koelinstallaties

Eveneens kopen en demonteren wij gebruikte koelinstallaties van over de hele wereld. Met gespecialiseerde en gecertificeerde medewerkers dragen we zorg voor veilige demontage en afvoeren van installaties binnen de huidige daarvoor geldende normen en wetgeving.

Veelal betreft het hier apparatuur die met de juiste zorg en arbeid nog prima een tweede leven kunnen leiden.

Verhuur van machines

In het bijzonder voor water-chillers kunnen we vaak ook een oplossing bieden in de vorm van verhuur, waarbij het meestal zo is dat de klant een periode dient te overbruggen tot een eventuele nieuwe installatie geleverd wordt. Maar ook in financieel opzicht kan het huren van een water-chiller een goede en verstandige optie zijn.

 Het kiezen voor HOS BV betekent in elk geval het kiezen van een flexibele, duurzame en kostentechnisch efficiënte oplossing.